logo

Čo ISB® dokáže


Vodný kameň

ScaleBuster® - ISB® je zariadenie na galvanickú úpravu vody bez použitia chemikálií, solí, elektriny, magnetov a bez finančných výdavkov na údržbu. Patrí medzi zariadenia s najekologickejším prístupom k odstraňovaniu vodného kameňa a hrdze.
ISB® sa úspešne využíva na ochranu potrubí pitnej vody ako aj v priemyselných systémoch využívajúcich vodu na rôzne výrobné účely po celom svete už viac ako 15 rokov.

    predtým                              po 8 mesiacoch                    po 3 rokoch

 


 Korózia

Ochrana pred korózoiu je založená na princípe reaktívnej anódy, ktorý je známy v lodnom priemysle. ISB® využíva tento efekt na ochranu vodných systémov pred koróziou.
Zinok uvoľňovaný z anódy ISB® reaguje s hrdzou (Fe2O3) a vzniká magnetit (Fe3O4). Magnetit vytvorí na stenách potrubia ochranný film a korózia je tým zastavená.

        predtým                   po 1 roku: magnetit             po 2 rokoch  

                                                                                   čierny magnetit 

Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info