logo

Laserová analýza častíc


ScaleBuster® bol 18. 8. 1993 testovaný systémom digitalizovanej kontroly GALAI CIS 100.

Výsledky systému GALAI preukázali, že po prechode vody cez ScaleBuster®  sa vytvorili veľké aglomeráty vápnika.

Jedine ScaleBuster® s patentovanou anódou ION Active Anode v kombinácii s dielektrickou turbulenčnou komorou PTFE vykázal pozitívny výsledok.

Testovali sme aj iné produkty s nedielektrickým PTFE a detekovali sme len výskyt malých formácií častíc, práve tak ako v neupravenej vode.Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info