logo

Pre rodinné domy, byty, ...


         
                       ISB® je jednotkou  
                  v ekologickej úprave vody

 ISB® rieši nasledujúce problémy:

1. Vodný kameň          
    ISB®
jedinečným spôsobom zamedzuje vzniku vodného kameňa a odstraňuje ho:

     • z domácich boilerov a všetkých ostatných spotrebičov
     • sprchových ružíc, batérií
     • potrubí
 
 
2. Korózia
    ISB®
chráni všetky systémy teplej aj studenej vody proti korózii.

3. Legionella
    ISB®
zameduje vzniku baktérií legionely a tým chráni zdravie spotrebiteľov pitnej vody.

ISB® priamo z vody nič neodstraňuje. To znamená, že na rozdiel od vodných zmäkčovačov esenciálne minerály spolu s vápnikom zostávajú nedotknuté.

Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info