logo

Pre priemysel


    ISB® je najnovšia, najprogresívnejšia a 100% ekologická metóda úpravy vodyISB® technológia rieši požiadavky na komerčné a priemyselné využitie jedinečným úspornýmekologickým spôsobom.
ISB® sa používa:
                          • v rozvodoch studenej i teplej vody (pitnej aj úžitkovej)
                          • pri výrobe tepelnej energie
                          • v chladiacich systémoch (ako napr. chladiace veže)
                          • v priemysle (chemickom, potravinárskom, strojárskom, ...)            
                          • v poľnohospodárstve   

                          

Tabuľka zariadení pre priemysel.

Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info