logo

Ochrana potrubí a zariadení


ISB® nielen predchádza tvorbe kameňa, ale dokáže aj  odstrániť usadený vodný kameň.

Korózia – ISB® zabraňuje korózii materiálu a pomáha odstrániť existujúcu koróziu.Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info