logo

Problematika


Na Slovensku rovnako ako po celom svete sa dodávatelia i odberatelia pitnej alebo úžitkovej vody stretávajú s rovnakými problémami. Na vodovodných sieťach, teplovodných okruhoch i koncových zariadeniach sa prejavuje vplyv:

  • ukladania vodného kameňa
  • korózie
  • baktérie Legionella ( v poslednom čase stúpa aj výskyt pre človeka nebezpečných baktérií Legionella, žijúcich vo vode ).
Jedinečným riešením na popísané problémy je úprava vody cez samočistiaci systém so zinkovou anódou

            Scalebuster® - ISB®


  
Čo ISB dokáže ?

Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info