logo

Produkty


Spektrum aplikácií pre využitie produktov ISB® je široké.
Skúsenosti získané za posledných 18 rokov s produktami ISB® ukázali potrebu rôznorodých riešení.
Preto bola vyvinutá široká škála produktov ISB® pre:

                                   - rodinné domy (byty, obývané objekty)
                                   - prevádzky (polyfunkčné objekty ako úrady, obchody, ...)
                                   - priemysel (výroba, rozvody, ...)


                      

Generálnym obchodným
partnerom pre SR je spoločnosť
© Prospekta 2018 | Technology and Design by MONOGRAM Technologies
Email: scalebuster@prospekta.sk | Info